דוגמאות

האם אלוקים עשוי לשנות את דעתו? – אנגלית

בתורה ישנם מקרים בהם נראה כאילו אלוקים שקל מחדש את החלטתו, בדרך כלל בתגובה למעשה אנוש. כיצד ייתכן שא-ל נצחי יהיה נתון לשינויים? האם משמעות הדבר שההחלטה הקודמת הייתה שגויה? האם אמירתו של אלוקים אינה סוף פסוק? הורד מאמר
 

בית המקדש השלישי – היום? – אנגלית

מאמר זה מבקש להבהיר את ציווי התורה באשר לבניית מקדש. על מי חלה המצווה? מתי היא בתוקפה? ואם נבנה היום מקדש, איזה מעמד יהיה לו? הורד מאמר
 

טובת הפרט מול טובת הכלל – עברית

כפר באפריקה הושם בהסגר במטרה לעצור את התפשטות מגפת האבולה. גורלם של האנשים הבריאים שנמצאו בתוכו נחרץ למיתה וודאית. מהי עמדתה המוסרית של היהדות בתרחיש הזה? האם יש בכלל מצב בו מקריבים את טובת הפרט למען טובת הכלל? מתי גובר עיקרון אחד על פני עיקרון אחר, סותר? הורד מאמר