• Teaser
  • מי עומד מאחורי חלוקת הפרקים בתנ״ך?
  • מהי עמדת התורה על רוחות שדים ודיבוקים?
  • האומנם שייך ׳צלם אלקים׳ אצל הקב״ה?
  • האם ביכולת הבורא להתלבש גם בדמות גופני?
  More.. עוד...
 • Teaser
מכון שמואל למחקר ועיון תורני המכון למחקר ולעיון תורני על שם סמי (שמואל ע"ה) רוהר, מחויב לקידום אוריינות ולמדנות תורניים בקרב הקהילה היהודית ברחבי העולם.צוות מכון שמואל יספקו על פי דרישה גישה מותאמת אישית למגוון עצום של מקורות תורניים בתחום עניין נבחר.

Error : Please select some lists in your AcyMailing module configuration for the field "Automatically subscribe to" and make sure the selected lists are enabled

הרשם לקבלת ניוזלטר שבועי